Integrationspedagog
Vänersborg

Skola Kunskapsförbundet Väst, Vuxenutbildningen

Utbildningsstart

1 september 2020

Studielängd

2 år

Studieort

Vänersborg

Ansökan öppnar

Vår 2020

Pris

0 kr CSN

Kort om utbildningen

Sverige står inför stora utmaningar när det handlar om Integration och Inkluderings arbete för den stora grupp människor som har kommit och fortfarande tar sin tillflykt till Sverige. Många kommer kanske att stanna i Sverige och bygga sin nya framtid här. Andra kommer att vara tvungna att återvända till sina hemländer.

Detta är människor med väldigt olika förutsättningar. En del har en utbildning med sig från sitt hemland, andra inte. Många bär på otäcka minnen efter de trauman som flykten och/eller tillvaron orsakat. Dessa människor befinner sig och kommer att befinna sig under överskådlig tid i våra reguljära utbildningssystem, i arbetsmarknadsåtgärder, på arbetsplatser samt i särskilda boenden.