Elnätsspecialist - Distans
Vänersborg

Skola YrkesAkademin

Utbildningsstart

27 januari 2020

Studielängd

1 år

Studieort

Vänersborg

Ansökan öppnar

Höst 2019

Pris

0 kr CSN

Kort om utbildningen

Vindkraft, solceller och annan småskalig elproduktion tillsammans med den explosionsartade utvecklingen av elbilar gör att Sverige står inför en unik utmaning i att ställa om vårt elnät. Ny teknik ställer krav på nya kompetenser. Det i sin tur kräver ett nytillskott av personer med rätt erfarenhet och kunskap om elnät och dess komponenter.

Den svenska energibranschen är central i satsningen på en hållbar produktion. År 2040 ska Sverige ha övergått till ett helt förnybart energisystem. Det ställer stora krav på såväl energikällor som distribution. Senaste tio åren har investeringstakten i utbyggnaden av vårt elnät fördubblats. Med hjälp utav denna spännande utbildning kan du vara med och forma en hållbar framtid.

För dig som redan arbetar i branschen finns det möjlighet att studera på lägre studiehastighet och tillgodoräkna praktiken/LIA.

Studieform: Distans med obligatoriska träffar.