Vårdvux
Vännäs

Skola Liljaskolan

Utbildningsstart

13 januari 2020

Studielängd

2 år

Studieort

Vännäs

Ansökan öppnar

Höst 2019

Pris

0 kr CSN

Kort om utbildningen

Utbildningen inom vårdvux på Liljaskolan omfattar cirka tre terminers studier. Målet är att den studerande efter godkänd utbildning ska ha behörighet att jobba som undersköterska på sjukhus, inom hemsjukvård och hemtjänst. Behörigheten gäller också arbete inom psykiatrin som boendehandledare, samt inom handikappomsorgen.

Omfattning: 3 terminer