Yrkesförare gods
Vännäs

Skola Liljaskolan

Utbildningsstart

13 januari 2020

Studielängd

< 1 år

Studieort

Vännäs

Pris

0 kr CSN

Kort om utbildningen


Utbildningen syftar till att ge de kunskaper och färdigheter som krävs för att på ett serviceinriktat, säkert, samt kvalitets- och miljömedvetet sätt arbeta som yrkesförare med godstransporter. Dessutom ska utbildningen stimulera till fortsatt lärande. Utbildningen ger möjlighet att pröva enligt Trafikverkets krav för körkortsbehörighet C och CE, samt yrkeskompetensbevis för godstransporter. Du måste vara minst 21 år i september under utbildningsåret för utfärdande av yrkeskompetensbevis, YKB.