Certifierad självkänsla & ACT coach
Varberg

Skola Livscoachakademin Tavira AB

Utbildningsstart

4 maj 2020

Studielängd

< 1 år

Studieort

Varberg

Ansökan öppnar

Höst 2019

Pris

4 500 kr

Kort om utbildningen

Allt fler människor upplever idag en känsla av tomhet vi hittar ingen djupare tillfredsställelse och meningsfullhet med vårt sätt att leva. När vi inte finner någon mening med vårt liv, förlorar vi kraft och energi. En utdragen livssituation med meningslöshet kan leda till sjukdom och depression. Många som reflekterar över sina liv upplever att de sitter fast. Att de inte kan förändra sin livssituation.

(ACT) Acceptance and commitment therapeutic Coaching. Målet för ACT Coaching är att öka livskvaliteten snarare än att försöka få bort smärtsamma upplevelser. Inom ACT Coaching definieras lidande som negativa tankar och känslor inför, under och efter dessa upplevelser. Förnekande definieras som besatthet av dessa upplevelser, vilket ökar lidandet och minskar möjligheten till framtida tillfredsställelse och lycka.

Under utbildningen kommer vi också sätta fokus på din egen personliga utveckling. Utbildningen grundar sig även på de riktlinjer som ICF (International Coach Federation) har satt upp för coacher. Vi lär också ut enligt ICF:s etiska riktlinjer och de kärnkompetenser som ICF anser att en coach bör inneha.

Kostnad:
4.500kr detta inkluderar Kost & Logi samt studiematerial samt arbetsmaterial.

Omfattning:
7 Dagars utbildning.

Utbildningen ges i Varberg och Västerås med olika startdatum. Se hemsidan för mer information.