Certifierad stresscoach
Varberg

Skola Livscoachakademin Tavira AB

Utbildningsstart

6 maj 2020

Studielängd

< 1 år

Studieort

Varberg

Ansökan öppnar

Höst 2019

Pris

4 500 kr

Kort om utbildningen

Utbildningen riktar sig till dig som vill arbeta yrkesmässigt med insatser för att synliggöra och förebygga stressproblematik hos individer och grupper samt till dig som för egen del vill lära dig förebygga och hantera negativ stress. Du lär dig känna igen symptom och bakomliggande orsaker och får tillgång till en bred uppsättning avspänningstekniker. Vår målsättning är att ge dig en uppsättning specialiserade verktyg och metoder som du kan utnyttja både i din personliga utveckling och i ditt yrkesliv.

Utbildningen är ett mycket bra komplement för exempelvis hälso- och sjukvårdspersonal och personer i pedagogiskt och personal- inriktat arbete. Samtidigt ger den tillgång till effektiva verktyg för att uppnå balans i vardagen och för att hantera inre och yttre stressfaktorer.

Kostnad:
4.500kr detta inkluderar Kost & Logi samt studiematerial samt arbetsmaterial.

Omfattning:
5 dagars utbildning.

Utbildningen ges i Västerås och Varberg med olika startdatum. Se hemsidan för mer information.