Bygglovshandläggare/Byggnadsinspektör
Värmdö

Skola Kristinehamns kommun, Komvux

Utbildningsstart

1 augusti 2020

Studielängd

1 år

Studieort

Värmdö

Pris

0 kr CSN

Kort om utbildningen

Som bygglovhandläggare/byggnadsinspektör handlägger du bygglov från inkommet ärende till slutbesked:- Du tolkar lagar och förordningar och tillämpar dessa i alla moment i en bygglovsprövning. - Du tolkar översikts- och detaljplaner, kart- och ritmaterial och gör olika typer av beräkningar i handläggningen av bygglov.- Du håller tekniska samråd, utövar tillsyn och gör platsbesök på byggen. - Du kommunicerar muntligt och skriftligt med sökanden, byggherrar och kontrollansvariga. - Du för diskussioner med sökande av bygglov och presenterar bygglovsärenden inför byggnadsnämndenKURSER SOM INGÅR I UTBILDNINGENArkitektur- och kulturhistoria, 30 p.Bygglov, 60 p.Byggteknik, 45 p.Den kommunala förvaltningen, 10 p.Examensarbete, 5 p.Hållbarhet, 15 p.Kommunikation och bemötande, 10 p.Kontroll och tillsyn, 40 p.Lärande i arbetslivet (LIA), 70 p.