Stadsbyggnadskoordinator
Värmdö

Skola Kristinehamns kommun, Komvux

Utbildningsstart

1 augusti 2020

Studielängd

2 år

Studieort

Värmdö

Pris

0 kr CSN

Kort om utbildningen

Som stadsbyggnadskoordinator är du specialist på de administrativa delarna i stadsbyggnadsprocessen. Du svarar för arbetsplatsens användning och utveckling av digital teknik och svarar för att formalia och lagkrav följs när planer upprättas och genomförs.Du fungerar också som stödfunktion åt andra handläggare, t.ex. planarkitekter och exploateringsingenjörer, och är sammanhållande i arbetsgrupper i allt ifrån praktiska arrangemang till projektadministration. Din uppgift är också att informera sakägare och allmänhet om samhällsbyggandet och pågående ärenden samt att handha ekonomifrågor, som t.ex. fakturahantering, upphandling och rapporteringKURSER SOM INGÅR I UTBILDNINGENDetaljplanering och plan- och bygglagen (PBL), 35 p.Digitala processer, 40 p.Examensarbete, 20 p.Fastighetsrätt och fastighetsteknik, 25 p.