YKB - Fortbildning
Västerås

Skola Axelssons Trafikskolor

Utbildningsstart

Flexibelt startdatum

Studielängd

< 1 år

Studieort

Västerås

Ansökan öppnar

Höst 2019

Pris

9 375 kr

Kort om utbildningen

YKB FORTBILDNING 35 timmar

Den som utför en gods- eller persontransport har ett stort ansvar. För att kunna ta det ansvaret krävs goda kunskaper och yrkesskicklighet. Lagen om yrkesförarkompetens ska säkerställa att alla förare har den nödvändiga kompetensen för yrket. Lagen som bygger på ett EU-direktiv gäller förare av transporter med fordon som kräver körkortsbehörigheten C, CE, D eller DE. OBS: undantag finns för att inte behöva YKB.

Utbildningen ges även i Eskilstuna och Köping.