Certifierad andlig & mental coach
Västerås

Skola Livscoachakademin Tavira AB

Utbildningsstart

25 november 2019

Studielängd

< 1 år

Studieort

Västerås

Ansökan öppnar

Höst 2019

Pris

4 500 kr

Kort om utbildningen

Syftet med Andlig & Mental Coaching är att anpassa ditt inre andliga liv med ditt yttre liv. Det är ett system som hjälper till att rensa bort mentala, känslomässiga och fysiska rörelser så att du kan höra meddelandena inifrån. Det hjälper dig också att upptäcka ditt syfte så att du kan utforma ett liv som stöder det uppdraget.

Andlig & Mental Coaching är inte terapi. Terapi fokuserar vanligtvis på emotionell helande. Det är också annorlunda än livs coaching, som vanligtvis fokuserar på uppnåendet av ett mål genom motivation eller inspiration. Andlig & Mental Coaching skiljer sig emellertid från dessa metoder, eftersom dess främsta mål är att rensa inre skräp, så att du kan upptäcka din egen inre visdom.

Kostnad:
4.500kr för lokaler & Kost & Logi.

Omfattning:
7 heldagar på internat.

Utbildningen ges i Varberg och Västerås med olika startdatum. Se hemsidan för mer information.