Drift- och Fastighetstekniker - Distans
Västerås

Skola YrkesAkademin

Utbildningsstart

1 september 2020

Studielängd

2 år

Studieort

Västerås

Ansökan öppnar

Höst 2019

Pris

0 kr CSN

Kort om utbildningen

Som drift- och fastighetstekniker är du en nyckelperson med ansvar för den dagliga tillsynen av fastigheters tekniska system i fråga om drift, underhåll och skötsel. Du träffar mycket människor i arbetet och bör därför skapa goda relationer med såväl hyresgäster och arbetskamrater. Du kommer också att få ansvar för att styra och leda inhyrda entreprenörer och hantverkare på ett professionellt sätt.

Att energieffektivisera och driftoptimera befintliga anläggningar och system inom värme, ventilation, vatten, kyla och el. Det innebär att du får göra nulägesanalyser av befintlig teknik och utifrån dessa komma med förslag på lösningar som långsiktigt förbättrar verksamheten både ekonomiskt och tekniskt.

Studieform: Distans med obligatoriska träffar.
Studielängd: 1,5 år.