Förskolans samhälliga roll och uppdrag, 15 hp
Västervik

Skola Campus Västervik

Utbildningsstart

20 augusti 2020

Studielängd

1 år

Studieort

Västervik

Ansökan öppnar

Vår 2020

Pris

0 kr CSN

Kort om utbildningen

Jobbar du redan med barn eller är nyfiken på att jobba med barn? Introduktionskursen ”Förskolans samhälliga roll och uppdrag, 15 hp” vänder sig till dig som vill få mer kunskap om förskolläraruppdraget, barns rättigheter, lära mer om värdegrundsarbete och demokrati och hur man ser på kunskap i förskolan och så vidare.

Kursen är en bra introduktionskurs för dig som är eller vill vara verksam i fritids och kursen kan även tillgodoräknas i Förskollärarprogrammet på Linköpings universitet. Under kursen kommer du möta personer som både är verksamma i förskolan, men också de som vill prova på att arbeta i förskola. Alla som läser har ett gemensamt intresse och mycket erfarenhetsutbyte kommer att ske.

Livestreamade föreläsningar på Campus Västervik, samt enstaka fysiska träffar i Norrköping.