Skolans uppdrag och kunskap om bedömning - gymnasieskolans yrkesprogram, 15 hp
Västervik

Skola Campus Västervik

Utbildningsstart

20 augusti 2020

Studielängd

1 år

Studieort

Västervik

Ansökan öppnar

Vår 2020

Pris

0 kr CSN

Kort om utbildningen

Jobbar du som yrkeslärare eller är yrkeskunnig inom ditt yrke och vill dela med dig? Det finns ett mycket stort behov av yrkeslärare inom yrkesgymnasier i Sverige idag. 

Kursen ger dig grundläggande kunskaper inom skolans styrdokument och kunskapsbedömning. Den riktar sig såväl till dig som arbetar inom yrkesgymnasium idag som till dig inom näringslivet och som funderar på yrkesläraryrket. Du får kunskap om vad det innebär att vara yrkeslärare och tjänsteman inom offentliga sektorn med ansvar för myndighetsutövning i en politiskt och professionellt styrd organisation.

Efter kursen kan du söka till yrkeslärarprogrammet. Vid det antagningstillfället prövas också dina yrkeskunskaper genom yrkesvalidering. Om du blir antagen till yrkeslärarprogrammet kan denna kurs med godkänt betyg delvis eller helt tillgodoräknas.

Livestreamade föreläsningar på Campus Västervik, samt enstaka fysiska träffar i Linköping