Socialpedagogiska programmet, 180 hp
Västervik

Skola Campus Västervik

Utbildningsstart

31 augusti 2020

Studielängd

3 år

Studieort

Västervik

Ansökan öppnar

Vår 2020

Pris

0 kr CSN

Kort om utbildningen

Som socialpedagog är du eftertraktad på arbetsmarknaden inom såväl offentlig som privat sektor. I ditt yrke möter du barn, ungdomar och vuxna i socialt utsatta livssituationer. Arbetet sker exempelvis inom skola, boendeformer, institutionsvård, kriminalvård och migration.

Utgångspunkten i programmet är människan och hennes livsvillkor, samt de fenomen, problem och processer som uppstår i samband med social utsatthet, funktionsnedsättning och andra beroendeskapande livssituationer. I huvudområdet Socialt arbete och socialpedagogik, behandlas frågor som samhällelig och social förändring, lärande, mobilisering, inkludering och social delaktighet.