Specialistsjuksköterskeprogrammet, distriktssköterska, 75 hp
Västervik

Skola Campus Västervik

Utbildningsstart

31 augusti 2020

Studielängd

2 år

Studieort

Västervik

Ansökan öppnar

Vår 2020

Pris

0 kr CSN

Kort om utbildningen

Utbildningen syftar till att utbilda distriktssköterskor och ger beredskap för att medverka i dagens och morgondagens folkhälsoarbete, hemsjukvård, barn- och skolhälsovård.

Distriktssköterskeutbildningen ger dig yrkes-och ämnesfördjupning i vårdvetenskap samt rätten att förskriva specificerade läkemedel till patienter med vissa sjukdomar.

Fokus under utbildningen är hälsa hos individen i ett livscykelperspektiv där delkurserna innehåller pediatrik, barn- och skolhälsovård, geriatrik, gerontologi, palliativ omvårdnad, folkhälsa, mångkulturell omvårdnad, psykisk ohälsa, styrdokument, hälsokommunikation och vetenskapliga metoder.

Omfattning: 3 terminer