Specialistundersköterska mot barn och ungdomar
Växjö

Skola Kronobergs läns landsting, YH Region Kronoberg

Utbildningsstart

1 augusti 2020

Studielängd

1 år

Studieort

Växjö

Pris

0 kr CSN

Kort om utbildningen

Utbildningen kommer att förbereda dig på att möta nyfödda och för tidigt födda barn med funktionsnedsättning och vårda svårt sjuka barn och ungdomar. Utbildningen kommer även att öka din medvetenhet om kommunikationens betydelse, empatiskt bemötande, professionellt förhållningssätt och självinsikt i mötet med barnet och dess anhöriga.Efter avslutad utbildning kan du arbeta på avdelningar som riktar sig mot sjukvård av barn och ungdomar, exempel BB/ förlossning och neonatalavdelningar.