Matematikdidaktik, magisterprogram
Växjö

Skola Linnéuniversitetet

Utbildningsstart

31 augusti 2020

Studielängd

1 år

Studieort

Växjö

Pris

0 kr CSN

Kort om utbildningen

Magisterprogrammet i matematikdidaktik syftar till att deltagarna ska fördjupa sina kunskaper gällande lärande, undervisning och bedömning i matematik och därigenom på ett kvalificerat sätt kunna driva utvecklingsprojekt gällande matematikundervisning och på så sätt bidra till att utveckla matematikundervisningen. Syftet är också att deltagarna på ett strukturerat sätt ska kunna tillgodogöra sig ytterligare kunskaper i samband med framtida yrkesutövning och/eller i forskarutbildning i matematikdidaktik.