Utveckling av grupp och ledare
Ystad

Skola CM Development

Utbildningsstart

Flexibelt startdatum

Studielängd

< 1 år

Studieort

Ystad

Ansökan öppnar

Vår 2020

Pris

34 250 kr

Kort om utbildningen

UGL har använts under 30 års tid inom försvaret för att förbättra deras synsätt på ledarskap och under senare år har även näringsliv och andra organisationer visat stort intresse för UGL.

Den standardiserade UGL-utbildningen ger ingen möjlighet till att mäta effekten av deltagarens utveckling så CM Development utvecklade ett koncept med både förberedelser och uppföljning som stöd åt deltagarna . Det skapar förutsättningar att mäta deltagarens utveckling och i ett senare skede dess effekter i verksamheten. 

Investering
Ordinarie investering/deltagare är 27 400 kr inklusive internatkostnad, ex.moms. Priset per deltagare kan dock variera beroende på hur många deltagare ni väljer att utveckla genom CM Developments UGL-koncept