Läkarutbildning utomlands - Riga Stradins University i Lettland
Utland

Skola Avista Education Språkresor

Utbildningsstart

3 september 2020

Studielängd

> 3 år

Studieort

Utland

Ansökan öppnar

Vår 2020

Pris

127 560 kr CSN

Kort om utbildningen

På universitetet i Riga kan du studera till läkare. Utbildningen är 6-årig och följer EUs riktlinjer, vilket innebär att du efter avslutad utbildning kan arbeta som läkare i hela Europa, inklusive Sverige. Motsvarande AT tjänstgöringen ingår i utbildningen.

Universitetet har mycket gott rykte och kostnaderna är på en rimlig nivå. För dig som vill studera medicin utomlands är Riga Stradins University (RSU) definitivt en läkarutbildning vi rekommenderar.

Studierna
Det akademiska läsåret startar runt 1 september och pågår till senare halvan av juni. Det innebär omkring 38 studieveckor per år. Det är också möjligt att påbörja studierna i februari.

Studierna omfattar 6 läsår eller 360 ECTS-poäng och resulterar i en Degree of Medical Doctor, M.D. När du är klar med studierna kan du börja arbeta som läkare, du behöver således inte genomgå AT-tjänst. För att kunna arbeta som läkare i Sverige ansöker du om läkarlegitimation hos Socialstyrelsen.

Den medicinska fakulteten vid RSU ger en professionell utbildning under ledning av högt kvalificerade lärare med erfarenhet från både lettiska och utländska universitet. Stora delar av läkarutbildningen sker i små undervisningsgrupper jämfört med i många andra länder. Förhållandet lärare/elever är 1/17 i genomsnitt. De flesta studenterna på programmet är internationella studenter ifrån EU området, många kommer ifrån de nordiska länderna och Tyskland.

Målet med programmet är att utbilda akademiskt kunniga och professionellt tränade läkare samt att förse samhället med högt kvalificerad medicinsk kompetens.

Kostnad per läsår: 12.000 euro (ca 127.560 kr).