Studiehandledare (220 YH-POÄNG)
Utland

Skola Campus Nyköping

Utbildningsstart

17 augusti 2020

Studielängd

2 år

Studieort

Utland

Ansökan öppnar

Vår 2020

Pris

0 kr CSN

Kort om utbildningen

Vägen för dig som vill hjälpa andra att lyckas

Nyanlända elever i grundskolan har ökat stort de senaste åren och många av dem som kommer till Sverige riskerar att inte nå målen i skolan. Behovet av studiehandledning på modersmål kommer därför att vara stort under en betydande tid framöver. Kunniga handledare är en viktig förutsättning för att nyanlända elever ska ta till sig undervisningen och utvecklas i skolans alla ämnen. Som studiehandledare arbetar du med eleverna i nära samarbete med ansvarig lärare - innan, under, eller efter lektionerna. Du handleder på elevernas modersmål utifrån de kurs- och ämnesplaner som finns. Välkommen till en utbildning där du bidrar till integrationen i samhället.