Certifierad Stress / Mindfulness /Qi Gong / Meditations Coach - Portugal
Utland

Skola Livscoachakademin Tavira AB

Utbildningsstart

22 april 2020

Studielängd

< 1 år

Studieort

Utland

Ansökan öppnar

Vår 2020

Pris

7 000 kr

Kort om utbildningen

Utbildningen riktar sig till dig som vill arbeta yrkesmässigt med insatser för att synliggöra och förebygga stressproblematik hos individer och grupper samt till dig som för egen del vill lära dig förebygga och hantera negativ stress. Du lär dig känna igen symptom och bakomliggande orsaker och får tillgång till en bred uppsättning avspänningstekniker. Vår målsättning är att ge dig en uppsättning specialiserade verktyg och metoder som du kan utnyttja både i din personliga utveckling och i ditt yrkesliv.

Denna utbildning passar dig som vill arbeta med att förhindra, förebygga och lindra negativ stress. Antingen i rollen som extern konsult eller som en intern resursperson. Kostnaderna för stress och psykisk ohälsa stiger dramatiskt i samhället och många organisationer är intresserade av att få hjälp med detta.

Utbildningen är ett mycket bra komplement för exempelvis hälso- och sjukvårdspersonal och personer i pedagogiskt och personal- inriktat arbete. Samtidigt ger den tillgång till effektiva verktyg för att uppnå balans i vardagen och för att hantera inre och yttre stressfaktorer.

Kostnad:
7.000kr Inkl frukost & logi, en magisk utbildning samt små 4 utfärder till bl.a Barril Beach, Tavira Town mm. Transfer från flygplats.

Omfattning:
7 dagars utbildning i Tavira Portugal på Praia da Lota Resort.