Professional Pilot Program
Utland

Skola OSM Aviation Academy AB

Utbildningsstart

20 april 2020

Studielängd

2 år

Studieort

Utland

Pris

950 000 kr

Kort om utbildningen


UTBILDNINGSORT | SAN DIEGO, USA AND VÄSTERÅS, SVERIGE 
Vårt Professional Pilot Program tar dig från lite eller ingen flygerfarenhet till att ha alla de certifikat och behörigheter som krävs för att kunna jobba som First Officer på ett europeiskt flygbolag. Programmets längd är cirka 20 månader.

KURSBESKRIVNING
Professional Pilot Programmet (PPP) är ett helomfattande integrerat flygutbildningsprogram där teori- och flyglektioner mixas, vilket ger dig en spännande balans mellan akademiska studier och praktisk flygning.

FLYGTRÄNING
I de första etapperna av flygutbildningen kommer du att göra alla dina flygningar i Visual Meteorological Conditions (VMC), som innebär flygning med hjälp av karta och externa referenser. I början kommer huvudfokus ligga på att lära sig hantera flygets fyra grundprinciper (stig, sjunk, svängar och att flyga rakt fram på en bestämd höjd). I takt med att du utvecklas kommer du lära dig mer ingående hur man landar för att sedan bli redo för din första soloflygning.

Därefter kommer du att ytterligare öka dina färdigheter i navigering och mer komplexa manövrer. Du börjar flyga längre bort från din hemmabas och blir alltmer bekväm och säker i att hantera flygplanet.

Under den andra terminen av din skolning börjar du flyga det som kallas för instrumentflygning. Detta innebär att du kommer att flyga både i, genom och över molnen eller med en skärm som begränsar dig och endast låter dig se insidan av cockpit. Målet med detta steg är att du lär dig flyga på samma sätt som trafikflygen gör. Längsmed "vägar i luften", det vill säga fördefinierade rutter som används för att flyga under instrumentflygreglerna (IFR).

De sista 8 månaderna av din flygutbildning görs i Sverige där du kommer att skola i ett tvåmotorigt flygplan. Så snart du greppat grunderna med detta flygplan fokuseras mycket av träningen på hantering av olika onormala procedurer och nödsituationer. Du kommer att träna på att flyga med endast en av de två motorerna fungerande och bli ännu mer skicklig när det kommer till problemlösning i pressade situationer.

Mot slutet av din flygutbildning är det dags för Multi Crew Cooperation (MCC) och Airline Preparation Course (Advanced JOC). Här lär du dig att arbeta sida vid sida i cockpit med en av dina klasskamrater. Att arbeta som lag och lösa komplexa scenarier är en av favoritdelarna under utbildningen för många elever. All din simulatorträning kommer att göras i vår Boeing 737 Next Generation Simulator och är på 75 timmar.

FÖRKUNSKAPSKRAV  
INNAN DU KAN SKICKA IN DIN ANSÖKAN
- 18 år
- Slutbetyg från gymnasiet med lägst godkända betyg i:

 • Matematik B / 2b
 • Engelska B / 6
 • Fysik A / 1a*

- Godkänt Pilot Aptitude Test

PRIS OCH BETALNING 
UTBILDNINGSKOSTNADER
Priset för Professional Pilot Programmet är 950 000 SEK. Detta är uppdelat på fira insättningar, en i början av varje termin. En ansökningsavgift på 20 000 SEK faktureras tillsammans med ditt antagningsbesked och kontrakt som måste betalas för att säkra din plats.
 • Ansökningsavgift - 20 000 SEK
 • Första terminen - 232 500 SEK
 • Andra terminen - 232 500 SEK
 • Tredje terminen - 232 500 SEK
 • Fjärde terminen - 232 500 SEK

EXTRA KOSTNADER
 • Pilot Aptitude Test - Del 1 
 • Pilot Aptitude Test - Del 2 *
 • EASA klass 1 läkarundersökning 
 • EASA klass 1 medicinsk förnyelse (efter 12 månader)
 • CAA examen och certifikatavgifter
 • Type Rating **

* Om du får godkänt resultat på del 2 av Pilot Aptitude Test, ansöker till ett av OSM Aviation Academys integrerade program och blir antagen, kommer avgiften för Pilot Aptitude test del 2 att återbetalas genom en reducerad kursavgift.

** Vissa flygbolag förväntar sig att piloterna betalar för sin type rating, medans andra flygbolag betalar din type rating och istället tecknar ett bond med arbetstagaren. Huruvida du får betala för din type rating eller ej beror på utbud och efterfrågan, vilket innebär att fler flygbolag sannolikt kommer att erbjuda detta när det finns ett högre behov av piloter.

Sista ansökningsdag är två månader före kursens startdatum.