Acting Essentials - Vancouver Film School
Utland

Skola Studin

Utbildningsstart

Flexibelt startdatum

Studielängd

< 1 år

Studieort

Utland

Ansökan öppnar

Höst 2019

Pris

55 555 kr CSN

Kort om utbildningen

Acting Essentials, 4 mån

Är du beredd att testa om du har det som krävs för en karriär inom skådespeleri, som skådespelare för film och TV?

Kursen Acting Essentials är en kort och mycket intensiv förberedande skådespelarutbildning. Under fyra månader introduceras du i grunderna inom skådespeleri – programmet är perfekt för dig som vill utforska om du har det som krävs för en karriär som skådespelare.

Under denna förberedande skådespelarutbildning utvecklar du ditt instrument – din röst och kropp – som verktyg och lär dig arbeta med en ensemble. Du utforskar grunderna i skådespeleri och får en förståelse för skådespel och konsten att agera framför kamera.

Genom utbildningen bygger du upp din självmedvetenhet. Du utvecklar din röst och din kropp för att med närvaro och självsäkerhet kunna ta dig an vilken sorts framförande som helst, en filminspelning eller en scen.

Efter det intensiva programmet har du möjlighet att gå vidare till den ettåriga skådespelarutbildningen Acting for Film & TV.

EXAMEN
Förberedande kurs, gymnasial utbildning, Certificate, 4 mån

Vancouver Film School
Vancouver Film School är Kanadas ledande skola för utbildningar inom Entertainment Industry. Skolans korta, ettåriga, intensiva bransch- och yrkesutbildningar förbereder dig för en yrkeskarriär inom film, TV och digital media i nöjes- och underhållningsindustrin.

STARTER
Programmet startar 6 gånger om året, varannan månad

Utbildningen berättigar till studiemedel från CSN. Undervisningsavgiften varierar beroende på studiernas omfattning och längd. Du kan låna från CSN både för undervisningsavgift och uppehälle/levnadskostnader under utbildningstiden.