Criminology & Forensics - University of Portsmouth
Utland

Skola Studin

Utbildningsstart

1 september 2020

Studielängd

3 år

Studieort

Utland

Ansökan öppnar

Höst 2019

Pris

55 555 kr CSN

Kort om utbildningen

Studera kriminologi, forensics, kriminalteknik, rättsmedicin, kriminalpsykologi och juridik på University of Portsmouth.

Brott påverkar alla i samhället och en examen i Criminology and Forensic Studies är det perfekta sättet att få den kunskap och de färdigheter som krävs för att spela en roll och hantera en av de mest svåra frågor som vårt samhället står inför.

När du studerar en utbildning i Criminology and Forensic Studies kommer du att utforska varför brottslingar agerar som de gör och lär dig om metoder för att identifiera och förebygga brottslighet med hjälp av allt från kriminalteknik till cyber-teknik.

Beroende på vilken inriktning du väljer kommer du också att få de sociologiska, psykologiska och kriminaltekniska färdigheterna som krävs för en yrkeskarriär inom områdena brottsbekämpning, skyddstillsyn, brottsrehabilitering, cyberbrott, bekämpning av bedrägeri och brottsförebyggande.

University of Portsmouth är ledande i Storbritannien för studier och forskning inom kriminologi och kriminalteknik, rättsmedicin, kriminalpsykologi, brottsförebyggande och relaterade områden och samlar expertis inom analys, tillämpad psykologi, polisstyrning och ledning, brottsbekämpning, risk- och security management och internationell och jämförande straffrätt.

University of Portsmouth har utmärkta kontakter med viktiga organ och organisationer och du har möjlighet att göra ett internship som en del av din utbildning, för att få värdefull yrkeserfarenhet innan du övergår till en professionell yrkeskarriär.

Flera av programmen är erkända och ackrediterade av professionella organ som Counter Fraud Professional Accreditation Board och Chartered Society of Forensic Sciences (CSFS).

EXAMEN
Kandidat, Bachelor och Master

University of Portsmouth
University of Portsmouth är välkänt för hög undervisningskvalitet och studentnöjdhet. Här får du en modern utbildning som förbereder dig för din framtida yrkeskarriär genom en kombination av akademisk excellens och praktiskt fokus.

Det stora campusområdet ligger mitt i den populära kuststaden Portsmouth och är ett av Englands mest välutrustade och moderna campus. Här studerar cirka 22 000 studenter, varav 4000 är internationella. Centrala London når du på bara 90 minuter med snabbtåget!

Utbildningen berättigar till studiemedel från CSN. Undervisningsavgiften varierar beroende på studiernas omfattning och längd. Du kan låna från CSN både för undervisningsavgift och uppehälle/levnadskostnader under utbildningstiden.