LÄKARPROGRAMMET - LSMU
Utland

Skola Studin

Utbildningsstart

17 augusti 2020

Studielängd

> 3 år

Studieort

Utland

Ansökan öppnar

Vår 2020

Pris

55 555 kr CSN

Kort om utbildningen

Läkarprogrammet, Medicin – Lithuanian University of Health Sciences, 6 år

Studera till läkare på LSMU i Kaunas, Litauen!

Lithuanian University of Health Sciences (LSMU) är Litauens största medicinska universitet och landets främsta medicinska forskningscenter.

Läkarprogrammet ges på engelska och examen från LSMU är godkänd i Sverige.

Läkarutbildningen är mycket populär bland svenska studenter och berättigar till studiemedel från CSN.

Läkarutbildningen omfattar 6 års studier och leder till M.D (Medical Doctor) och Msc i Health Sciences.

Utbildningen ger dig den kompetens som behövs för att du ska kunna arbeta som läkare i Sverige eller annat land efter examen.
AT genomförs på vanligt sätt. För att få svensk legitimation görs en formell ansökan till Socialstyrelsen.

Läkarprogrammet omfattar totalt 360 ECTS.

EXAMEN
Medical Doctor, MSc Health Sciences

LSMU – Lithuanian University of Health Sciences
LSMU är ett internationellt och modernt medicinskt universitet i Kaunas, Litauen. På LSMU studerar cirka 6 000 studenter varav mer än 500 är internationella studenter främst från Västeuropa.

Lärarna består av framstående forskare och läkare och på universitetet finns över 70 medicinska professurer. LSMU samarbetar med medicinska fakulteter över hela världen bl.a med Karolinska Institutet, Malmö Universitetssjukhus, Göteborgs Universitet, Uppsala Universitet, Linköpings Universitet samt Lunds Universitet.

Utbildningen berättigar till studiemedel från CSN. Undervisningsavgiften varierar beroende på studiernas omfattning och längd. Du kan låna från CSN både för undervisningsavgift och uppehälle/levnadskostnader under utbildningstiden