Pre-Med kurs - LSMU
Utland

Skola Studin

Utbildningsstart

1 mars 2020

Studielängd

< 1 år

Studieort

Utland

Ansökan öppnar

Höst 2019

Pris

55 555 kr CSN

Kort om utbildningen

Pre-Medical (Pre-Med) – Lithuanian University of Health Sciences, 10 veckor

Denna pre-med kurs (pre-medical) förbereder dig för antagning till läkarprogrammet, tandläkarprogrammet och veterinärprogrammet på LSMU i Kaunas, Litauen.

Lithuanian University of Health Sciences (LSMU) är Litauens största medicinska universitet och landets främsta medicinska forskningscenter.

Pre-med kursen ges på engelska och godkänd examen gäller för antagning till läkarprogrammet, tandläkarprogrammet och veterinärprogrammet på skolan.

Pre-Medical (Pre-Med) kursen syftar till att förbereda ansökande till läkarprogrammet, tandläkarprogrammet och veterinärprogrammet genom att erbjuda studenterna kurser i allmän biologi och allmän kemi genom föreläsningar och praktiska klasser.

  • Föreläsningar och praktiska klasser i allmän biologi och kemi ges av universitetets kvalificerade specialister och föreläsare
  • Du har tillgång till universitetsbibliotekets anläggningar, föreläsningsrum och utrustning under kursen
  • Dina förvärvade kunskaper och färdigheter testas vid ett slutprov enligt en undervisningsplan
  • Slutprovet accepteras för antagning till LSMU
  • Boende på universitetets hostel ingår i kursavgiften

EXAMEN
Förberedande utbildning, gymnasiala studier

LSMU – Lithuanian University of Health Sciences
LSMU är ett internationellt och modernt medicinskt universitet i Kaunas, Litauen. På LSMU studerar cirka 6 000 studenter varav mer än 500 är internationella studenter främst från Västeuropa.

Lärarna består av framstående forskare och läkare och på universitetet finns över 70 medicinska professurer. LSMU samarbetar med medicinska fakulteter över hela världen bl.a med Karolinska Institutet, Malmö Universitetssjukhus, Göteborgs Universitet, Uppsala Universitet, Linköpings Universitet samt Lunds Universitet.

Utbildningen berättigar till studiemedel från CSN. Undervisningsavgiften varierar beroende på studiernas omfattning och längd. Du kan låna från CSN både för undervisningsavgift och uppehälle/levnadskostnader under utbildningstiden