Teknik & Engineering - University of Portsmouth
Utland

Skola Studin

Utbildningsstart

1 september 2020

Studielängd

> 3 år

Studieort

Utland

Ansökan öppnar

Höst 2019

Pris

55 555 kr CSN

Kort om utbildningen

Engineering – kandidatexamen, bachelor & master, University of Portsmouth, 3 – 4 år

Studera teknik, ingenjörsvetenskaper, engineering på University of Portsmouth i England.

Teknik använder vetenskap, matematik och empiriska bevis för att designa, planera, bygga och underhålla allt från motorer, kraftsystem och maskiner till byggnader och strukturer.

Från nya produktinnovationer till stora offentliga projekt driver teknik den moderna världen framåt – en ingenjörsexamen är alltid relevant och alltid efterfrågad på arbetsmarknaden.

På University of Portsmouth ges ett flertal olika utbildningar inom Engineering, teknik och ingenjörsvetenskap inom fyra ämnesområden:

  • Civil Engineering
  • Mechanical Engineering
  • Electrical Engineering
  • Petroleum Engineering

Beroende på vilken inriktning du bestämmer dig för är din kandidat- eller masterutbildning den perfekta förberedelsen för ett jobb som t.ex flyg- eller rymdingenjör, ingenjör inom produktdesign, geoteknisk ingenjör eller expert på hållbar konstruktion.

EXAMEN
Kandidat, Bachelor och Master

University of Portsmouth
University of Portsmouth är välkänt för hög undervisningskvalitet och studentnöjdhet. Här får du en modern utbildning som förbereder dig för din framtida yrkeskarriär genom en kombination av akademisk excellens och praktiskt fokus.

Det stora campusområdet ligger mitt i den populära kuststaden Portsmouth och är ett av Englands mest välutrustade och moderna campus. Här studerar cirka 22 000 studenter, varav 4000 är internationella. Centrala London når du på bara 90 minuter med snabbtåget!

Utbildningen berättigar till studiemedel från CSN. Undervisningsavgiften varierar beroende på studiernas omfattning och längd. Du kan låna från CSN både för undervisningsavgift och uppehälle/levnadskostnader under utbildningstiden