VETERINÄRPROGRAMMET - LSMU
Utland

Skola Studin

Utbildningsstart

17 augusti 2020

Studielängd

> 3 år

Studieort

Utland

Ansökan öppnar

Höst 2019

Pris

55 555 kr CSN

Kort om utbildningen

Veterinärprogrammet, Veterinary Medicine – Lithuanian University of Health Sciences, 6 år

Studera till veterinär på LSMU i Kaunas, Litauen!

Lithuanian University of Health Sciences (LSMU) är Litauens största medicinska universitet och landets främsta medicinska forskningscenter.

Veterinärprogrammet ges på engelska och examen från LSMU är godkänd i Sverige.

Veterinärutbildningen är populär bland svenska studenter och berättigar till studiemedel från CSN.

LSMU:s veterinärskola har över 75 års erfarenhet av professionell undervisning och är medlem i European Association of Establishments for Veterinary Education. På veterinärfakulteten finns djurkliniker, forskningscenter och forskningslaboratorier; där studerar omkring 1300 studenter idag.

Veterinärutbildningen omfattar 6 års studier och leder till veterinärexamen, Veterinary Doctor, som är godkänd inom EU.
För att få svensk legitimation som veterinär görs en formell ansökan till Jordbruksverket.

Veterinärprogrammet omfattar totalt 360 ECTS.

EXAMEN
Veterinary Doctor, MSc Health Sciences

LSMU – Lithuanian University of Health Sciences
LSMU är ett internationellt och modernt medicinskt universitet i Kaunas, Litauen. På LSMU studerar cirka 6 000 studenter varav mer än 500 är internationella studenter främst från Västeuropa.

Lärarna består av framstående forskare och läkare och på universitetet finns över 70 medicinska professurer. LSMU samarbetar med medicinska fakulteter över hela världen bl.a med Karolinska Institutet, Malmö Universitetssjukhus, Göteborgs Universitet, Uppsala Universitet, Linköpings Universitet samt Lunds Universitet.

Utbildningen berättigar till studiemedel från CSN. Undervisningsavgiften varierar beroende på studiernas omfattning och längd. Du kan låna från CSN både för undervisningsavgift och uppehälle/levnadskostnader under utbildningstiden