Sales & Marketing Management

IHM Business School
Marknadsföring
Sammanfattning
Utbildningstyp
Yrkesutbildning
Studietakt
Heltid
Ansökan öppnar
Höst 2019
Pris
57900 kr
Läs mer och ansök
Utbildningsstarter
Stockholm
Löpande starter
Kort om utbildningen

Varför är vissa bättre än andra på att driva företagets försäljning? Lär dig metoder och arbetssätt för hur marknads- och säljfunktionen kan driva försäljning genom effektiv påverkan.

För dig som vill utveckla din förmåga att styra och leda marknads- och säljfunktionens gemensamma påverkansinsatser. IHM Sales & Marketing Management riktar sig till dig som har, eller siktar på en ledande roll inom företagets marknads- och/eller försäljningsfunktion. En befattningsnivå som förutsätter en djup förståelse för hur mänsklig påverkan fungerar, och för hur arbetet inom marknads- och säljfunktionen måste utformas för att åstadkomma försäljning från period till period.

För att känna trygghet, självförtroende och snabbare kunna prestera i rollen behöver du utveckla dina kunskaper och färdigheter inom metoder för mänsklig påverkan. Modern påverkansteori ger en tydlig vägledning om hur marknads- och säljavdelningarnas insatser ska utformas för att åstadkomma de kommunikationseffekter som leder till försäljning.

För att skapa en sammanhållen, effektiv och konsekvent genomförd marknads- och säljtaktik, behöver du stärka din förmåga att ge marknads- och säljaktiviteterna en operativ styrning som snabbt och flexibelt kan omprövas i takt med att omständigheterna förändras från period till period. En marknads- och säljtaktik som driver försäljningen och är affärsmässigt hållbar.

OMFATTNING

  • 14 tillfällen
  • Utöver schemalagd tid tillkommer tid för självstudier och projektarbeten