Business Finance

IHM Business School
Ekonomi
Sammanfattning
Utbildningstyp
Yrkesutbildning
Studietakt
Deltid
Pris
57900 kr
Läs mer och ansök
Utbildningsstarter
Stockholm
4 februari 2020
Kort om utbildningen

Kan du hantera den finansiella styrning du utsätts för och ta ansvar för det ekonomiska resultatet? Lär dig behärska de ekonomiska faktorerna som skapar förutsättningarna för lönsamhet, finansiering och tillväxt.

För dig som vill utveckla din förmåga att påverka och att hantera företagets finansiella styrning. IHM Business Finance riktar sig till dig som är på väg in i, eller är placerad i, en befattning där du har ansvar för ekonomiska resultat i verksamheten och fattar beslut som får stora finansiella konsekvenser. En befattningsnivå som förutsätter att du har förståelse för innebörden av företagets finansiella mål och på vilka sätt de påverkar de ekonomiska ramarna för verksamheten och beslutsfattandet.

För att känna trygghet, självförtroende och snabbare kunna prestera i rollen behöver du utveckla dina kunskaper och färdigheter inom redovisning, kalkylering, finansiell planering och ekonomistyrning. Du behöver stärka din förmåga att både hantera och påverka den finansiella styrning du får från styrelse och företagsledning. För att kunna ta ansvaret för det ekonomiska resultatet behöver du behärska de faktorer som lägger grunden till en finansiellt hållbar verksamhet på kort och lång sikt.

Omfattning
18 tillfällen, ett pass i veckan
Utöver schemalagd tid tillkommer tid för självstudier och projektarbeten