Myndigheters internationella överenskommelser

VJS
Juridik
Sammanfattning
Utbildningstyp
Företagsutbildning
Studietakt
Heltid
Ansökan öppnar
Höst 2019
Pris
11125 kr
Läs mer och ansök
Utbildningsstarter
Stockholm
1 april 2020
Kort om utbildningen

Kursen behandlar offentligrättsliga internationella överenskommelser eller traktater (d.v.s skriftliga avtal som är rättsligt bindande för Sverige som stat och som avses i regeringsformen). För att ge en heltäckande bild av området har kursen därför både ett svenskt och ett folkrättsligt perspektiv. 

Kurser syftar till att ge dig:

  • Fördjupad förståelse för internationella överenskommelser
  • Bättre förmåga att bedöma, utforma, ingå och använda  internationella överenskommelser
  • Bättre förståelse för förhållandet mellan svensk rätt och folkrätt
  • Kunskaper om hur internationella överenskommelser fungerar i svensk rätt

Det kan handla om att bedöma avtals rättsliga status, deras giltighet i olika sammanhang och hur de ska tolkas. Det kan änve handla om att ge råd och praktisk vägledning för utformning, förhandling och ingående av internationella överenskommelser.