GDPR Nyhetsbevakning

VJS
Juridik
Sammanfattning
Utbildningstyp
Företagsutbildning
Studietakt
Heltid
Ansökan öppnar
Höst 2019
Pris
3625 kr
Läs mer och ansök
Utbildningsstarter
Stockholm
Löpande starter
Kort om utbildningen

Dataskyddslagstiftningen ställer stora krav på hanteringen av personuppgifter, men inte sällan är lagstiftningen vag och måste bli föremål för tolkning. Du som arbetar med dataskydd måste ständigt hålla dig uppdaterad om rättsutvecklingen på området. 

Denna nyhetsserie uppdaterar dig regelbundet om rättsutveckling kopplat till det nya regelverket, och ger även tillfälle till erfarenhetsutbyte och diskussion om best practice-lösningar med branschkollegor.

Vid de olika tillfällena (ca varannan månad) träffas vi över frukost. Moderator Daniel Westman ger en nyhetsuppdatering och vid utvalda tillfällen startar en gästinledare diskussionen om det praktiska dataskyddsarbetet.

NYHETSSERIEN BESTÅR BLAND ANNAT AV:

  • Nyhetsuppdatering
  • Uppföljning av nya viktiga avgöranden, vägledningar, m.m.
  • Aktuella trender
  • Diskussion om det praktiska dataskyddsarbetet