Specialistsjuksköterskeprogrammet - ambulanssjukvård

Karolinska institutet
Hälsa & Sjukvård
Sammanfattning
Utbildningstyp
Universitet / Högskola
Studietakt
Deltid
Studielängd
2 år
Pris
0 kr
CSN
Läs mer och ansök
Utbildningsstarter
Stockholm
31 augusti 2020
Stockholm
18 januari 2021
Kort om utbildningen
Programmet förbereder dig för arbete som specialistsjuksköterska inom ambulanssjukvård. Som ambulansjuksköterska möter du patienter i olika tillstånd och varierande miljöer utanför sjukhuset vilket ställer stora krav på handlingsberedskap, flexibilitet och självständighet. Arbetet omfattar bedömning och omvårdnad av sjuka och/eller skadade i alla åldrar med livshotande tillstånd men också i situationer som inte alltid bedöms som akuta.Programmet är en webbaserad distansutbildning och omfattar 60 högskolepoäng. Undervisningen är forskningsanknuten och bedrivs i form av webbaserade diskussioner, föreläsningar, seminarier samt individuella studier. Även färdighetsträning och simulering ingår. Verksamhetsförlagd utbildning som sker under två av kurserna.