TJÄNSTEHANTERING I PRAKTIKEN FÖR IT

BiTA Service Management
Data & IT
Sammanfattning
Utbildningstyp
Företagsutbildning
Studietakt
Heltid
Ansökan öppnar
Höst 2019
Pris
23688 kr
Läs mer och ansök
Utbildningsstarter
Stockholm
Löpande starter
Kort om utbildningen

Vet ni …...

  • Vem er kund är? Vem har mandat att kravställa, beställa och genomföra förändringar?
  • Om IT har förmåga att leverera rätt garanti och värde till verksamheten? Hur följs IT leveransen upp?
  • Om IT utgår från standardiserade tjänster? Är IT tjänster samma som infrastruktur tjänster?
  • Vilken sourcing modell är lämpligast för IT och affärsverksamheten? För och nackdelar.
  • Vad inom tjänsten ska behållas internt och vad kan köpas? Hur ska en tredjepart hanteras i leveransen av IT tjänsten?
  • Om och hur IT har kontroll på alla IT komponenter och dess beroenden? Hur viktig är denna kontroll för slutleveransens av tjänstenivå?
  • Om kostnader bäst bör nycklas ut på antaganden eller enligt en specificerad graderad nivå utifrån ett behovsupplägg?
  • Vilka processer och roller som styr tjänstehantering? Hur viktigt är det med en publicerad tjänstekatalog?

BiTAs lärare kombinerar konsultation med att utbilda vilket ger aktuella exempel och erfarenheter från verkligheten. Dessa frågor kommer att lyftas och diskuteras på kursen för att ge utökad förståelse och råd om hur just er verksamhet och tjänstehantering kan förbättras.

Antal dagar: 3

Läs mer och ansök
Om BiTA Service Management
Utbildarens webbsajt
Läs mer och ansök