Skötsel av Elanläggningar

Företagsanpassade kurser i Sverige AB
Bygg & Anläggning
Sammanfattning
Utbildningstyp
Företagsutbildning
Studietakt
Deltid
Ansökan öppnar
Höst 2019
Läs mer och ansök
Utbildningsstarter
Distans
Löpande starter
Kort om utbildningen

1 dag
Att arbeta med elektriska starkströmsanläggningar är ett riskfyllt jobb och riskerna och olyckorna ökar när flera företag arbetar på samma arbetsplats. I denna kurs får du ökat säkerhetstänk och ämneskompetens genom kunskap i föreskrifterna Elsäkerhet vid arbete (ELSÄK-FS 2006:1) och standarden Skötsel av elektriska anläggningar (SS-EN 50 110-1). Kursen går också igenom innehavarens kontroll av elanläggning och varselmärkning. Kursmaterialet bygger på ELSÄK-FS 2006:1 och SS-EN 50 110-1 utgåva 3.

Del av kursinnehåll

  • ELSÄK-FS 2006:1 och SS-EN 50 110-1
  • Elsäkerhetsansvar vid arbete för arbetsgivaren
  • Innehavarens ansvar för elanläggningen
  • Lär dig om elfaran och att undvika elolycksfall
  • Arbetsmetoder och varselmärkning
  • Riskbedömning - övningar

Observera att detta är en företagsanpassad kurs. Priset är en uppskattning och kan bli högre eller lägre beroende på var i landet ni befinner er samt antal deltagare. Efter kort avstämning så ges ni ett fast pris som inkluderar samtliga kostnader. 

En Företagsanpassad kurs betyder att vi kommer ut till Er arbetsplats och håller utbildningen på plats hos er. Detta gör att vi kan anpassa kursen efter era särskilda önskemål och behov och ni slipper också rese- samt logikostnader för er personal för att delta i kurs. I en företagsanpassad kurs får ni också ökat utrymme för att ställa frågor till föreläsaren som är ämnesexpert vilket annars kan vara en utmaning vid större grupper med deltagare från konkurrerande verksamheter. Ni kan också till kurstillfället ta med era aktuella case att träna på – på så sätt knyts den teoretiska kunskapen an till direkt tillämpbar kunskap!

Läs mer och ansök
Om Företagsanpassade kurser i Sverige AB

Vi kan kompetensutveckling! Med över 1000 nöjda och återkommande kunder moderniserar vi branschen - alltid på kundens villkor med branschens lägsta priser, snabb service och vassa föreläsare. Vi erbjuder över 150 kompetensutbildningar inom 12 branschindelningar och har en utbildningslösning för de flesta sektorer - hör av dig idag så pratar vi kompetensutveckling!

Utbildningstyper
Företagsutbildning
Ämnen
Administration, Beteende- & Socialvetenskap, Bygg & Anläggning, Ekonomi, Fastighet, Industri, Juridik, Organisation & ledning, Teknik & Ingenjör, Transport & Logistik
Utbildarens webbsajt
Läs mer och ansök

Liknande utbildningar