Elsäkerhet för Icke-Elektriker

Företagsanpassade kurser i Sverige AB
Bygg & Hantverk
Sammanfattning
Utbildningstyp
Företagsutbildning
Studietakt
Deltid
Ansökan öppnar
Höst 2019
Läs mer och ansök
Utbildningsstarter
Distans
Löpande starter
Kort om utbildningen

1 dag
Syftet med kursen är att du som inte är elektriker skall tillgodoses baskunskaper för att utföra enklare elarbeten i riktlinje med elsäkerhetsverkets krav. Kursen behandlar faror och vikten att säkerheten kommer i första hand när det kommer till el

Del av kursinnehåll

  • Enklare typer av elarbeten - vilka är dessa?
  • Grundläggande kunskaper i fördelningssystem, skyddsjordning, överströmsskydd, jordfelsbrytare och överlastskydd
  • Gränsdragningar i elarbetet - vad får man göra och inte göra?
  • Relevanta delar i starkströmsföreskrifterna och SS-EN 50 110-1

Observera att detta är en företagsanpassad kurs. Priset är en uppskattning och kan bli högre eller lägre beroende på var i landet ni befinner er samt antal deltagare. Efter kort avstämning så ges ni ett fast pris som inkluderar samtliga kostnader. 

En Företagsanpassad kurs betyder att vi kommer ut till Er arbetsplats och håller utbildningen på plats hos er. Detta gör att vi kan anpassa kursen efter era särskilda önskemål och behov och ni slipper också rese- samt logikostnader för er personal för att delta i kurs. I en företagsanpassad kurs får ni också ökat utrymme för att ställa frågor till föreläsaren som är ämnesexpert vilket annars kan vara en utmaning vid större grupper med deltagare från konkurrerande verksamheter. Ni kan också till kurstillfället ta med era aktuella case att träna på – på så sätt knyts den teoretiska kunskapen an till direkt tillämpbar kunskap!

Läs mer och ansök
Om Företagsanpassade kurser i Sverige AB
Utbildarens webbsajt
Läs mer och ansök