Fyra viktiga kompetenser som Chef och Ledare

Expo Media
Organisation & ledning
Sammanfattning
Utbildningstyp
Företagsutbildning
Studietakt
Deltid
Studielängd
2 veckor
Ansökan öppnar
Vår 2020
Pris
61250 kr
Läs mer och ansök
Utbildningsstarter
Stockholm
Löpande starter
Kort om utbildningen

Förstå affären - Leda individen - Leda teamet - Leda i förändring
En upplevelsebaserad utbildning med enkla verktyg som har direkt koppling till din verklighet.

Som chef och ledare är du framgångsrik när du kan leda ditt team och individerna så att ni med fullt engagemang når de högt uppsatta mål som du är satt att klara av. Du behöver då 4 kompetenser som du behärskar och kan använda varje dag.

Utbildningen kommer ge dig kunskaper, praktiska verktyg och insikter. Du kommer få ett större självförtroende i ditt ledarskap.

Efter utbildningen har du utvecklat dina kunskaper och färdigheter inom följande områden

  • Stärkt Affärsmannaskap ger en förståelse för centrala affärsekonomiska samband -  KPI’er samt målformulering med hjälp av en anpassad affärssimulering
  • Självkännedom och att bättre förstå andras beteenden - DISC personprofil
  • Att leda och påverka sina medarbetare eller projektmedlemmar på ett effektivt sätt - Situationsanpassat Ledarskap® 
  • Ge och ta emot feedback samt det svåra samtalet – Ett feedbackrecept
  • Skapa Starka Team - IMGD modellen, Integrativ Model of Group Development av Susan A. Wheelan
  • Skapa samsyn i ditt team och hur du sätter spelreglerna - Målgallret, Körschema för att sätta spelreglerna
  • Förändringsledning - ADKAR

KURSLEDARE
Mårten Eklund, Expomedia AB och Johan Setterwall, Market Cap Group.

Vi är certifierade i alla de modeller och verktyg som vi använder oss av och har utvecklat över 10 000 chefer och ledare i företag som If Skadeförsäkringar, ABB, Memira, Coop, Kronans Apotek, Holmen, GSK, Åke Sundvall, Seco Tools, SATS, Menigo, Preem, Svedea, Atlas Copco, Epiroc, Hannover Re m.fl.

OMFATTNING - TID - PRIS
8 dagar (2+1+1+1+1+2 dagar)
Kursdatum: 11-12/2 – 10/3 – 31/3 – 28/5 – 2/6 – 18-19/8.
Kurslokal meddelas senare
Pris 49 000: - exklusive moms
Anmälningsavgift 5 000:- exklusive moms
Kost inkluderat men ev. logi exkluderad
Gruppstorlek 8-16 deltagare
Upplägget kan också företagsanpassas.