Asbestsanering - särskild utbildning med anpassad längd

JA kompetens
Bygg & Hantverk
Sammanfattning
Utbildningstyp
Yrkesutbildning
Studietakt
Deltid
Ansökan öppnar
Höst 2019
Pris
5500 kr
Läs mer och ansök
Utbildningsstarter
Gävle
Löpande starter
Linköping
Löpande starter
Västerås
7 januari 2020
Göteborg
17 januari 2020
Örebro
20 januari 2020
Malmö
10 mars 2020
Umeå
27 april 2020
Västerås
7 januari 2020
Kort om utbildningen

Alla som ska leda eller utföra rivning av asbest eller asbesthaltigt material där det inte krävs inneslutning (med luftsluss) av saneringsområdet.

Kurssyfte

Utbildningens syfte är att ge deltagaren de teoretiska och praktiska kunskaper om säkerhetsaspekter och rivningsteknik som erfordras enligt Arbetsmiljöverkets föreskrifter om asbest (AFS 2006:1). Utbildningen ska innehålla praktiska tillämpningsövningar på rivning av asbest och asbesthaltigt material i byggnader, byggnadsdelar, tekniska anordningar eller delar av sådana anordningar.

Kursmål

  • Känna till gällande föreskrifter
  • Känna till vad asbest är, egenskaper och var asbest kan finnas
  • Insikt om hälsorisker med asbest
  • Skyddsåtgärder
  • Nödfallsåtgärder
  • Kunskap om olika arbetsmetoder
  • Praktisk kunskap om maskinell och personlig utrustning
  • Kunskap om saneringsmetoder och avfallshantering
  • Medicinska kontroller
  • Praktisk tillämpningsövning av asbestrivning/rivningsteknik