Asbestsanering - allmän utbildning

JA kompetens
Bygg & Hantverk
Sammanfattning
Utbildningstyp
Yrkesutbildning
Studietakt
Deltid
Ansökan öppnar
Höst 2019
Pris
3500 kr
Läs mer och ansök
Utbildningsstarter
Linköping
Löpande starter
Västerås
7 januari 2020
Örebro
20 januari 2020
Göteborg
17 februari 2020
Malmö
10 mars 2020
Umeå
27 april 2020
Hofors
Löpande starter
Kort om utbildningen

Alla som ska leda eller utföra arbete med asbest eller asbesthaltigt material (huvudsakligen bearbetning och behandling) och måste ha allmän utbildning enligt AFS 2006:1, 19 §.

Kurssyfte

Utbildningens syfte är att ge deltagaren de teoretiska kunskaper om asbestens egenskaper, hälsoeffekter samt erforderliga skyddsåtgärder som erfordras enligt Arbetsmiljöverkets föreskrifter om asbest (AFS 2006:1) Utbildningen innehåller också praktiska moment.

Kursmål

  • Känna till gällande föreskrifter
  • Känna till vad asbest är och var asbest kan finnas
  • Insikt om hälsorisker med asbest
  • Kunskap om olika arbetsmetoder
  • Praktisk kunskap om maskinell och personlig utrustning
  • Kunskap om avfallshantering och kontrollmetoder
  • Nödfallsåtgärder
  • Medicinska kontroller