Masterprogrammet i Design, 120 hp

Konstfack
Media, Kultur & Design
Sammanfattning
Utbildningstyp
Universitet / Högskola
Studietakt
Heltid
Studielängd
2 år
Ansökan öppnar
Höst 2019
CSN
Läs mer och ansök
Utbildningsstarter
Stockholm
31 augusti 2020
Kort om utbildningen

På masterprogrammet i design stärks din förmåga att experimentera och gestalta kritiskt. Du formulerar och utforskar sammanhang på ett konstnärligt sätt. Genom att gestalta utifrån såväl estetiska som personliga, sociala, miljö- och andra samhällsaspekter utforskar du olika förhållningssätt, metoder och designområden.

Programmet baseras på konstnärligt undersökande och experimenterande. Undersökningar som utvecklar dina tankeprocesser och stärker din förmåga att uppfatta; experimenterande, det fysiska görandet som ökar möjligheter till överraskningar, lärande och insikter, som i sin tur genererar oväntade och nya gestaltningar. Kombinationen av de två, ofta i samarbete med andra, uppmuntrar till att korsa disciplinära gränser, tankesystem och praktiker, allt utifrån programmets ledord – utforskning, samarbete, förändring, nya redskap, samband och mångfald