Komposition Fri konst, 1 år

Folkuniversitetet
Media, Kultur & Design
Sammanfattning
Utbildningstyp
Yrkesutbildning
Studietakt
Heltid
Studielängd
1 år
Ansökan öppnar
Vår 2020
Pris
0 kr
CSN
Läs mer och ansök
Utbildningsstarter
Gotland
17 augusti 2020
Kort om utbildningen

Du som har ett spännande konstnärligt projekt som du drömmer om att genomföra och där du behöver handledning - det här är utbildningen för dig.

Målgrupp
Historiskt har utbildningens studerande kommit från olika bakgrunder t.ex. musiker, EAM- eller ljudkonstnärer som vill fortbilda sig i komposition.

Undervisningen
Den studerande väljer i samråd med lärarna ett urval av skolans kursutbud. Kurserna ska syfta till att hjälpa den studerande att genomföra sitt projekt. Projektens karaktär är olika vilket får till följd att ämnesstudierna också blir mycket olikartade från studerande till studerande..Beroende på vilka ämnen som den studerande väljer kommer undervisningen att bedrivas både individuellt, i smågrupper och i helklass i de olika valda ämnena.

Varje studerande har en produktionsbudget som också delvis kan användas till konsultation av experter utanför skolan i den mån kompetens saknas i kollegiet runt vissa aspekter av projektet. Examination sker genom en presentation för publik i lämplig lokal för det producerade projektet. Det har genom åren visat sig vanligt att de studerande på Fri konst medverkar och presenterar sitt projekt inom ramen för Ljudvågor.

Administration och planering av projektet är en del av utbildningen och därför den studerandes ansvar. Skolan stödjer den konstnärliga processen och bidrar med en begränsad budget.