Högskoleutbildning i LSS, Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade

Ersta Sköndal Bräcke högskola
Hälsa & Sjukvård
Sammanfattning
Utbildningstyp
Universitet / Högskola
Studietakt
Deltid
Ansökan öppnar
Höst 2019
Pris
0 kr
Läs mer och ansök
Utbildningsstarter
Stockholm
3 februari 2020
Kort om utbildningen

Sedan 2011 krävs tillstånd för bolag, stiftelser och andra privata aktörer som driver enskild verksamhet enligt Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). För att erhålla tillstånd krävs bland annat adekvat utbildning. Arbetet inom verksamhetsområdet stöd och service till personer med funktionsnedsättning ställer stora krav på de yrkesverksamma. Inom området finns en bred målgrupp med många och varierande behov vilket kräver ingående teoretiska kunskaper, praktiska färdigheter och ett reflekterat etiskt förhållningssätt hos personalen. Ett helt centralt kunskapsområde inom verksamhetsfältet är den lagstiftning som ligger till grund för och styr arbetet. Ersta Sköndal Bräcke högskola ger en utbildning i Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) som skapar meriterande kunskap inför tillståndsprövning, samtidigt som den erbjuder aktuell kunskap för redan yrkesverksamma.

Kursdatum
Kursen har 8 kurstillfällen under vårterminen 2020.
3 och 4 februari, kl. 09.00-16.30
2 och 3 mars, kl. 09.00-16.30
6 april, kl. 09.00-16.30
7 och 8 april, kl. 09.00-16.00
5 maj, kl. 10.00-13.00

Kostnad 
17 400 kr (exkl. moms). Litteraturkostnader tillkommer.

Läs mer och ansök
Om Ersta Sköndal Bräcke högskola
Utbildarens webbsajt
Läs mer och ansök