Ledarskapsutbildning för chefer i äldreoms

Ersta Sköndal Bräcke högskola
Organisation & ledning
Sammanfattning
Utbildningstyp
Universitet / Högskola
Studietakt
Deltid
Ansökan öppnar
Höst 2019
Pris
0 kr
Läs mer och ansök
Utbildningsstarter
Stockholm
28 januari 2020
Kort om utbildningen

Att vara arbetsledare inom äldreomsorg är både utmanande och kravfyllt. Enligt Socialstyrelsens riktlinjer för verksamheter som bedrivs enligt socialtjänstlagen (SoL) skall personer som förestår verksamheten ha adekvat högskoleutbildning och tillräcklig kunskap för att bl a ansvara för att verksamheten kännetecknas av god etik och ett respektfullt bemötande, att verksamheten utvecklas i takt med ny lagstiftning samt att beprövade metoder och erfarenheter används bl a för att skapa förutsättningar för uppföljning och utvärdering av arbetet. Vare sig verksamheten bedrivs i offentlig regi inom den kommunala socialtjänsten, i vård- och omsorgsföretag eller inom frivilligorganisationer ställs kompetenskrav på den personal som förestår verksamheten.

Den tidigare regeringssatsningen med en nationell ledarskapsutbildning för chefer i äldreomsorg avslutas i och med hösten 2015. Ersta Sköndal Bräcke högskola erbjuder fortsatt en uppdragsutbildning som innehåller de kunskapsområden som ingick i den utbildning som genomfördes på uppdrag av Socialstyrelsen. Utbildningen ger dig stöd i din roll som arbetsledare och fördjupar frågor kring värdegrund, socialrätt, ledarskap och uppföljning/utvärdering.

Kursstart
Utbildningen startar med delkurs 1 vårterminen 2020 med kursdagar på Campus den 28 januari, 24 mars och 27 maj.

Övriga kursdagar meddelas under kursens gång. Tre fysiska kursträffar per termin.

Kostnad 
14 100 kr/termin (exkl. moms). Obs! Utbildningen pågår under fyra terminer.
Litteraturkostnader tillkommer.

Läs mer och ansök
Om Ersta Sköndal Bräcke högskola
Utbildarens webbsajt
Läs mer och ansök