Socialrätt för arbetsledare II, påbyggnadsutbildning

Ersta Sköndal Bräcke högskola
Organisation & ledning
Sammanfattning
Utbildningstyp
Universitet / Högskola
Studietakt
Deltid
Ansökan öppnar
Höst 2019
Pris
0 kr
Läs mer och ansök
Utbildningsstarter
Stockholm
10 februari 2020
Kort om utbildningen

Socialrätt för arbetsledare II,  påbyggnadsutbildning
- att hantera etiska och rättsliga dilemman

Inledning
Att vara arbetsledare inom äldreomsorg, individ och familjeomsorgen och i omsorgen om personer med funktionsnedsättning är både utmanande och kravfyllt. Enligt Socialstyrelsens riktlinjer för verksamheter som bedrivs enligt socialtjänstlagen (SoL) och lagen om särskilt stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) skall personer som förestår verksamheten ha adekvat högskoleutbildning och tillräcklig kunskap för att bl a ansvara för att verksamheten kännetecknas av god etik och ett respektfullt bemötande, att verksamheten utvecklas i takt med ny lagstiftning samt att beprövade metoder och erfarenheter används bl a för att skapa förutsättningar för uppföljning och utvärdering av arbetet.

Genom åren har många arbetsledare genomfört den grundläggande uppdragsutbildningen i socialrätt som erbjudits inom Ersta Sköndal Bräcke högskola. Flera kursdeltagare har efterfrågat en påbyggnadsutbildning kring socialrätten och egna rättsliga dilemman. För att möta denna efterfrågan startar nu en påbyggnadsutbildning som tar sin utgångspunkt i deltagarnas egen professionella vardag med fokus på rättsliga dilemman.

Kursdagar
Kursen startar med en sammankomst i Stockholm den 10 februari 2020. Övriga kursdagar med fysiska sammankomster är 17 mars, 22 april och 25 maj 2020.

Kostnad
16 800 kr (exkl. moms). Litteraturkostnader tillkommer.

Utbildningen är en avgiftsbelagd poängberättigad uppdragsutbildning på högskolenivå som skall bekostas av arbetsgivare eller annan juridisk person. Se övriga avtalsvillkor för uppdragsutbildning nedan.

Läs mer och ansök
Om Ersta Sköndal Bräcke högskola
Utbildarens webbsajt
Läs mer och ansök