Effektivt styrgruppsarbete - E-learning

Projektstegen Sverige AB
Organisation & ledning
Sammanfattning
Utbildningstyp
Yrkesutbildning
Studietakt
Deltid
Ansökan öppnar
Höst 2019
Pris
4500 kr
Läs mer och ansök
Utbildningsstarter
Distans
Löpande starter
Kort om utbildningen

Den här utbildningen genomförs online och ger kunskaper i hur ett aktivt styrgruppsarbete kan skapa förutsättningar för lyckade projekt. Du får lära dig vilka ansvarsområden som är centrala för en styrgrupp. I en styrgrupp finns olika roller, som behöver samverka både inom styrgruppen och med projektets omvärld. Du kommer också få kunskaper i viktiga moment att hantera före, under och efter styrgruppsmöten. Utbildningen omfattar också principer för beslutsfattande och hur styrgruppen kan hantera ändringar på ett kontrollerat sätt.

Innehållet i den här utbildningen är mycket varierat med beskrivningar, filmklipp, interaktiva delar, övningar, reflektionsdelar och kunskapstest.

Exempel på kursinnehåll:
Effektiva projekt - Styrgruppens syfte och arbetsuppgifter - Projektmodellens stöd - Bemanning och roller -- Förbereda, genomföra och dokumentera styrgruppsmöten - Beslutsfattande och underlag - Hantera ändringar - Kommunikation & Sekretess - Projektekonomi - Utvärdera och dra lärdom

Förkunskaper
Kunskaper om projektarbetsformen krävs för den här utbildningen

Pris: 3600 kr ex moms

Läs mer och ansök
Om Projektstegen Sverige AB
Utbildarens webbsajt
Läs mer och ansök