Stöd för barn och unga i sorg

Ersta Sköndal Bräcke högskola
Hälsa & Sjukvård
Sammanfattning
Utbildningstyp
Universitet / Högskola
Studietakt
Deltid
Ansökan öppnar
Höst 2019
Pris
0 kr
Läs mer och ansök
Utbildningsstarter
Stockholm
30 januari 2020
Kort om utbildningen

-grundläggande utbildning i att bemöta barn och ungdomar i sorg samt att leda stödgrupper

Inledning
Varje år mister över 3 000 barn i Sverige sin mamma eller pappa genom dödsfall. Till det kommer de som förlorar syskon, andra nära anhöriga och kompisar. Man räknar med att det i Sverige är cirka 26 000 barn i åldern 0-17 år som förlorat föräldrar under sin uppväxt. Inom BUP är utrymmet för att arbeta förebyggande i dag ofta starkt begränsat. Sorg är ingen barnpsykiatrisk diagnos, men det är inte samma sak som att barn inte behöver stöd av utbildade vuxna i sin sorgbearbetning. Att förlora mamma, pappa eller ett syskon när man fortfarande är barn är en traumatisk händelse som påverkar barnet på djupet och under en lång tid.

Emma 16 år, som förlorat sin pappa beskriver att sorgen hoppar fram och tillbaka och säger så här, - ”det är som ett sår som är infekterat och börjar läka. Det hinner aldrig läka ut ordentligt, för det rivs upp och man blir ledsen igen”.
Denna grundläggande kurs kring barn i sorg och att leda stödgrupper, ges nu för elfte gången av Ersta Sköndal Bräcke högskola.

Målgrupp
Kursen riktar sig främst till dem som i sitt arbete möter barn och ungdomar och/eller som har yrkesmässig erfarenhet av sorg och kriser och som avser att utveckla detta arbete till att omfatta stödgrupper för barn och unga i sorg. Det gäller till exempel socionomer, psykologer, pedagoger, elevvårdspersonal, psykoterapeuter, diakoner och präster. I de fall där det är möjligt är det lämpligt att anmäla sig parvis, då stödgruppsarbete alltid bör ske med minst två gruppledare.

Kursdagar
Kursen ges med två sammanhängande dagar åt gången och startar den 30 januari-31 januari, 2020. Övriga kursdagar är 5-6 mars, 2-3 april och 7-8  maj 2020.
Första kursdagen 30 januari startar kl. 10.00 och avslutas 16.30. Alla övriga kursdagar startar kl. 09.00 och avslutas kl. 16.00.

Kostnad
17 300 kr (exkl. moms). Litteraturkostnader tillkommer.

Läs mer och ansök
Om Ersta Sköndal Bräcke högskola
Utbildarens webbsajt
Läs mer och ansök