Att organisera arbetet kring våld i nära relationer

Ersta Sköndal Bräcke högskola
Organisation & ledning
Sammanfattning
Utbildningstyp
Företagsutbildning
Studietakt
Deltid
Ansökan öppnar
Höst 2019
Pris
18500 kr
Läs mer och ansök
Utbildningsstarter
Stockholm
23 mars 2020
Kort om utbildningen

Att organisera arbetet kring våld i nära relationer - ansvar, ledarskap och organisation

Uppdragsutbildningen har under flera år utbildat socialsekreterare i att utreda bedöma och förstå våld i nära relationer. Våren 2020 startar vi en utbildning för arbetsledare, chefer och andra som är satta att organisera arbetet kring våld i nära relationer.

Våld i nära relationer är ett mångfasetterat och allvarligt samhällsproblem. Det är ett folkhälsoproblem, ett jämställdhetsproblem, ett socialt problem, ett samhällsekonomiskt problem och en brottslig handling. Våld i nära relationer innebär också ett stort fysiskt och psykiskt lidande för de som utsätts och för hela familjer.

I och med skärpta krav vad gäller socialtjänstens arbete med våld i nära relationer och ökade krav på kompetens ökar också behovet av kunskap om våld i nära relationer bland socialtjänstens chefer. Kursen ger kunskap i hur arbete med våld i nära relationer kan organiseras på bästa sätt för att skapa förutsättningar för ett rättssäkert arbete.

Kursen består av tre heldagsträffar och leds av Veronica Ekström och Linn Moser Hällen. Veronica har disputerat med avhandlingen Det besvärliga våldet som behandlade socialtjänstens insatser till kvinnor utsatta för våld i sina nära relationer.  Linn Moser Hällen är socionom med mångårig erfarenhet av att arbeta med våld i nära relationer som både socialsekreterare och chef. Linn är också redaktör för boken Våld i nära relationer – socialt arbete i forskning, teori och praktik.

Kursdagar
Kursen ges under tre kursdagar, 23 mars, 29 april samt 26 maj 2020.
Samtliga dagar kl. 09.00-16.00

Kostnad
Pris 14 800 kr (exkl. moms). Litteraturkostnader tillkommer.

Läs mer och ansök
Om Ersta Sköndal Bräcke högskola
Utbildarens webbsajt
Läs mer och ansök