Kompletterande pedagogisk utbildning inriktning gymnasieskolan

Högskolan Dalarna
Övrigt
Sammanfattning
Utbildningstyp
Universitet / Högskola
Studietakt
Heltid
Studielängd
1 år
Pris
0 kr
CSN
Läs mer och ansök
Utbildningsstarter
Falun
31 augusti 2020
Kort om utbildningen
Kompletterande pedagogisk utbildning (KPU) omfattar studier om 60 högskolepoäng inom den utbildningsvetenskapliga kärnan och verksamhetsförlagd utbildning om 30 högskolepoäng, förlagd inom relevant verksamhet och ämne. Vid Högskolan Dalarna är det ämnet pedagogiskt arbete som ansvarar för samtliga kurser inom KPU, de högskoleförlagda såväl som de verksamhetsförlagda. Pedagogiskt arbete som ämne fokuserar den pedagogiska yrkesverksamhetens praktik och teori, vars samband diskuteras och analyseras genom olika ämnesdiscipliners pedagogiska, didaktiska och ämnesdidaktiska perspektiv. Ämnet är således mångvetenskapligt och integrerar teorier och metoder från olika forskningsfält där den pedagogiska yrkesverksamheten står i centrum.