Audiovisuell produktion - kandidatprogram

Högskolan Dalarna
Media, Kultur & Design
Sammanfattning
Utbildningstyp
Universitet / Högskola
Studietakt
Heltid
Studielängd
3 år
Pris
0 kr
CSN
Läs mer och ansök
Utbildningsstarter
Falun
31 augusti 2020
Kort om utbildningen
I det nutida mediesamhället är information, kommunikation och estetiska uttryck i stigande grad audiovisuellt medierade. Nya teknologier, metoder och uttrycksformer samt nya plattformar för kommunikation och distribution utvecklas kontinuerligt. Programmets upplägg syftar till att förbereda studenterna för arbetsmarknaden och de krav som ställs på ett kreativt, flexibelt och brett kunnande. Undervisningen vilar på vetenskaplig grund, men stor vikt läggs även vid det kreativa inslaget i produktionsarbetet, liksom vid förmågan att skapa audiovisuella produktioner för olika tillämpningsområden. Under programmets första termin studeras grundläggande historiska utgångspunkter för samtida audiovisuella produktioner tillsammans med de vanligaste produktionsverktygen.