Magisterprogram i svenska som andraspråk, 60 hp

Högskolan Dalarna
Språk / Språkvetenskap
Sammanfattning
Utbildningstyp
Universitet / Högskola
Studietakt
Deltid
Studielängd
2 år
Pris
0 kr
CSN
Läs mer och ansök
Utbildningsstarter
Falun
31 augusti 2020
Kort om utbildningen
Magisterprogrammet omfattar 60 hp varav samtliga kurser ges på avancerad nivå. Programmet består av fyra obligatoriska kurser samt tre valbara kurser. Inom programmets obligatoriska kurser utvecklar studenten kunskaper om och förståelse för de centrala vetenskapliga teorier och metoder som används inom andraspråksforskningens olika inriktningar mot lingvistik, sociolingvistik samt pedagogik och didaktik. De obligatoriska kurserna i programmet utgörs av Svenska som andraspråk i ett utvecklingsperspektiv - vetenskapsteoretiska förklaringsmodeller och metodologiska perspektiv 7,5 hp, Flerspråkighet som fenomen och företeelse - vetenskapsteoretiska förklaringsmodeller och metodologiska perspektiv 7,5 hp, Svenska som andraspråk i tvärspråkligt perspektiv, 7,5 hp samt Examensarbete, 15 hp.
Läs mer och ansök
Om Högskolan Dalarna
Utbildningstyper
Universitet / Högskola
Ämnen
Beteendevetenskap, Bygg & Hantverk, Data & IT, Ekonomi, Media, Kultur & Design, Naturvetenskap, Organisation & ledning, Samhällsvetenskap, Service & Kundtjänst, Sjukvård, Språk / Språkvetenskap, Teknik & Ingenjör, Utbildning, Övrigt
Utbildarens webbsajt
Läs mer och ansök

Liknande utbildningar